Ewangelia (J 14, 21-26)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Życie chrześcijan, a więc moje i twoje, oparte jest na wierze i miłości do Boga. To On jest Tym, który nas miłuje i poucza nas, jak mamy żyć i czerpać ze skarbca Jego miłości. Nasze przymierze z Nim zawarte jest w przykazaniach, o których przypomina nam św. Jan w dzisiejszej Ewangelii. Przykazań tych nie należy traktować jako surowych przepisów, które służą tylko po to, aby nas rozliczać, ale mają służyć jako pomoc i nauka, jak mamy postępować, aby wytrwać w Bożej miłości. Jezus dziś mówi do nas: „Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
Tak więc we wszystkim ma się przejawiać miłość do Boga: w pracy, w zachowywaniu przykazań i nauce Chrystusowej. Żyjąc w ten sposób, sprawimy, że nasze serca, nasza rodzina, dom, praca, staną się mieszkaniem dla Boga. Żeby o tym pamiętać i wytrwać w przykazaniach i nauce, módlmy się o Ducha Świętego, którego Bóg udziela każdemu z nas, abyśmy stawali się mocni w wyznawaniu wiary.

Włodzimierz Rycharski