PSALM RESPONSORYJNY (Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8)

Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Pan zawsze czeka na mnie i na ciebie. Miłosierny staje i zaprasza. Przychodźcie do Mnie częściej. Ufajcie!. We Mnie można więcej. Wylewam swoje serce przed Panem. Już będę lepiej żył. W Tobie jest moja moc i siła i zwycięstwo. Zmartwychwstały Chryste Pobłogosław moje odruchy serca, swą dłonią przecinaj wiele niepowodzeń. Twa łaska niech zawsze mi towarzyszy i wszystko niech czynię, aby Twoja chwała wzrastała. Usłysz tę nieśmiałą modlitwę i mnie zbaw.

Dariusz Kaźmierczak