ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela,
aby z wami pozostał na zawsze.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

On mnie pouczył. Duch, który ożywia, Duch, który porusza, Duch, który zmienia oblicze nie jednego twardego serca. On mnie namaścił. Duch, który pociesza, Duch, który wskaże prawdę, Duch, który jest darem od Ojca i Syna. Duchu Święty, Duchu Miłości, Duchu Przebaczenia i Zrozumienia, w Tobie źródło, w Tobie odkupienie i moja nadzieja. Duchu Święty, Duchu Miłości, w Tobie jest sens każdego mojego oddechu. On tu jest, On trwa w swym kościele, On, Duch, sprawia, że żyję wiarą. Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie swą łaskę.

Dariusz Kaźmierczak