Ewangelia (J 17, 20-26)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

Podczas rozważania dzisiejszej Ewangelii spoglądam na słowa Jezusa jak na swego rodzaju zadanie do wykonania. W obliczu pandemii ustały wojny między narodami, a zaczęto walczyć z niewidzialnym wrogiem. Wszyscy ludzie na świecie stanowią jedno ciało, jeden organizm walczący z tą straszną chorobą. Jezus wzywa nas dzisiaj do bycia wspólnotą, bycia jednością. Tak jak jednoczymy się we wspólnej walce z koronawirusem tak równie mocno powinniśmy jednoczyć się w wierze. Mówi się: „Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga”. Zastanowić się więc należy dzisiaj, czy jednoczę się z Bogiem? Świat potrzebuje, aby poznać Boga oraz zjednoczyć się w dążeniu do wspólnego celu jakim jest życie wieczne. Świat, który do tej pory nie widział Boga, powinien go teraz zobaczyć w Nas. Jezu, daj mi siłę, abym ciągle głosił Twoją naukę swoim życiem. Daj mi umiejętność jednoczenia ludzi w imię Twoje, aby móc jeszcze bardziej przybliżać ludzi do Ciebie.

Dawid Jankowski