Ewangelia (Mt 5, 13-16)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Dziś, podobnie jak każdego dnia, Bóg kieruje swoje słowo do wszystkich, a więc także do mnie. Chce mi przypomnieć, a może i uświadomić, kim jestem i do czego mnie powołuje.
Mówi, jak bardzo jestem ważny i cenny w jego oczach, że jestem solą tej ziemi i światłem tego świata. Musisz mnie bardzo kochać Panie, bo ja nie ośmieliłbym się powiedzieć, że jestem choćby przykładem dla drugiego człowieka. Co Ty, Bóg wszechświata, widzisz w prochu tej ziemi, skoro człowiek nie potrafi dostrzec drugiego człowieka?
Naucz mnie Panie, patrzeć oczami Twojej miłości i spraw, abym nie gasił w sobie tego światła, które Ty rozpalasz we mnie każdego dnia. Spraw, abym w przedziwnym Twoim zamyśle był światłem dla innych, a wszystkie moje dobre uczynki przynosiły chwałę tylko Tobie.

Włodzimierz Rycharski