EWANGELIA (Mt 5,17-19)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

Największy jest Mój Pan i Zbawca. Najistotniejsze, aby dotykać tej wielkości. Stoi przede mną cel niezwykły, najświętszy, obiecany przez Pana. On po to Przyszedł dla ludzi, aby osiągnęli szczęście wieczne. Pokarmem najcenniejszym mnie posilasz, dajesz mi słodkie do spożycia Słowo. Ty jesteś odwieczny, upragniony. Ty jesteś najmilszy, rozkosz wszystkich spragnionych. Zmiłuj się nade mną.

Dariusz Kaźmierczak