PSALM RESPONSORYJNY (Ps 42,2.3; Ps 43,3.4)

Refren: Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego, *
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię wielbił przy dźwiękach lutni, *
Boże, mój Boże.

Pan pragnie odkrywać w mojej duszy najcenniejsze pokłady wyrażane miłością. On pragnie zamieszkać w moim szczerym, mądrym i łagodnym sercu. Budzi w każdej chwili dnia promienie łaski przenikające mnie do szpiku. Mój Pan i Zbawca prowadzi mnie wyżej, abym odważniej przyznawał się do Niego. Przenika moją teraźniejszość, tak delikatnie w lekkim powiewie, w niedościgłych słowach. Sprawia Mój Pan i Zbawca, że moje oczy inaczej patrzą, moje uszy inaczej słyszą, że moje odruchy serca są bardziej Pana niż moje. Obdarza mnie radością ze spotkania z Sobą. Wchodzę w tę niezwykłą przestrzeń, którą dziś Bóg mi daje i pytam coraz głośniej ile jest we mnie Oblicza Bożego.

Dariusz Kaźmierczak