PSALM RESPONSORYJNY (Ps 80,2ac i 3bc.15-16)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

W Twych ranach jest moje odkupienie. Twoja krew oczyszcza i leczy. Jesteś blisko tych spraw, które są niedostrzegalne dla ludzkich oczu. Odnów mnie Boże swą łaską. Obdarz czasem na szczere spotkanie z Tobą. Dawaj nam Siebie w prostych odruchach serca. W radości, w skupieniu, przychodź i zmieniaj moje oblicze. Pragnę być bliżej, pragnę więcej odczuwać, pragnę Twego zbawienia. Panie Mój w Tobie jest sens mojego trwania.

Dariusz Kaźmierczak