PSALM RESPONSORYJNY (Ps 36,6-7ab.8-9.10-11)

Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.

Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, *
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań.

Jak cenna jest Twoja łaska, +
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twoją łaskę dla tych, co Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoja dla ludzi prawego serca.

W Tobie jest moje życie. W Tobie zwyciężam największe i najmniejsze bitwy. W Tobie jest moja siła. Ty pokonujesz mój lęk, dodajesz odwagi, aby iść i głosić Twoją ewangelię. W Tobie jest sens mojego trwania. W Tobie jest moc i światło. Dla Ciebie zmieniam swoje oblicze. Tobie wszystko oddaję. Przemień moje serce i niech każdego dnia woła do Ciebie.

Dariusz Kaźmierczak