ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje Panie daje życie wieczne. Ono odmienia myślenie, stwarza nowe horyzonty, dodaje nowej jakości w postępowaniu. Moja wiara potrzebuje wsparcia, zasłuchania. Moje serce jest otwarte na Boże wytyczne. Na kartach Ewangelii odkrywam jak stawać się uczniem. Zaczynam z Panem jeszcze raz przygodę i wyruszam ku zbawieniu.

Dariusz Kaźmierczak