Czytanie z Ewangelii według św. Mateusza (13,54-58)

Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?» I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.

Mieszkańcy Nazaretu słuchając Jezusa nie mogą się skupić na Jego nauczaniu. Nie chcą uwierzyć, że Ten, który się tutaj wychowywał i gdzie żyje Jego rodzina , posiada taką mądrość i czyni cuda. Niedowiarstwo zamyka ich serca na Boże słowo. Byli tak blisko Boga a nie zauważyli Go.
Czy my nie jesteśmy często podobni do mieszkańców z Nazaretu, bo bardziej wolimy zaufać sobie, swoim siłom niż Słowu Bożemu?
Pan Jezus wzywa nas dzisiaj do przemiany naszych serc, wejścia na drogę nawrócenia. Podejmując tę drogę odważnie stawiajmy sobie pytania: Jakie jest moje życie? Co mam czynić aby bardziej wierzyć ? Nie udzielaj sobie odpowiedzi. Czekaj cierpliwie i uważnie. Uwierz tylko, a w Twoim życiu będą działy się cuda.
Panie, dziękuję ci za moje życie. Pomóż mi zrozumieć, że uznanie złych przyzwyczajeń i rezygnowanie z nich, to nie przegrana, ale zwycięstwo, które pomoże mi kochać Cię całym sercem.

Zofia Hołubicka