Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże.

Zadziwia mnie dzisiaj pokora , mądrość i odwaga św. Pawła. Tak, tylko człowiek pokorny i mądry ma odwagę przyznać się przed innymi do swoich słabości i lęku, z którymi zmaga się każdego dnia. Wie też, że wszystkie trudności może pokonać z pomocą mądrości Bożej a nie ludzkiej. Jeśli sądzimy, że w naszym życiu możemy opierać się tylko na własnej mądrości i doskonałości to jesteśmy w wielkim błędzie. Przekonałam się wiele razy, że ufając i polegając tylko na sobie prowadzi do przegranej (porażki) . I z pokorą dziś wołam: Duchu Święty, który udzielasz daru mądrości, pomóż mi zrozumieć prawdę, że bez przylgnięcia do Chrystusa, oparcia się o Jego Krzyż, nie poradzę sobie w codziennym życiu.

Zofia Hołubicka