Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, którą dziś obchodzimy jest największym liturgicznym świętem Maryi. Trzeba o tym pamiętać, pomimo codziennych zajęć. W kalendarzu naszych narodowych rocznic dzień ten zajmuje miejsce szczególne. Niechaj pamięć zwycięskiego wkroczenia Maryi w naszą historię, tak bardzo żywa, wyzwoli z naszych serc w tym dniu szczególne dziękczynienie i uwielbienie Czytaj dalej…

XIX Niedziela Zwykła

Ze wszystkich stron kraju Polacy pielgrzymują na Jasną Górę. Również i nasi parafianie biorą udział w 40 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej. Wszyscy jednak łączymy się w trudzie pielgrzymowania do naszego narodowego sanktuarium, do Matki, danej ku obronie naszego narodu”. Wspierając trud pielgrzymi zapraszamy wszystkich na Apel Jasnogórski do naszej pięknej Czytaj dalej…