Bóg chce mi dziś powiedzieć, że…

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 3, 1-7) Umiłowany: Przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, Czytaj dalej…