Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,27) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Owce potrzebują pasterza, inaczej pozostaną same. Błogosławieni, którzy słuchają Głosu Pana i wypełniają Go. Pan mnie wspomaga, abym był wierny. On przemawia każdego dnia Dowiedz się więcej…