Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Czytanie z dziejów Apostolskich Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za Dowiedz się więcej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,23-24.26-27.29-30) Refren: Błogosławieni, których droga prosta. Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują, Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach. Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twoje ustawy. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, poucz mnie o Twoich ustawach. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych Dowiedz się więcej…