Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118,24) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Własną mocą odmienił losy świata. I biegną do grobu dwaj uczniowie, przychodzą i oddalają się odmienieni. Nie szukam Pana wśród umarłych, Czytaj dalej…

Bóg chce mi dziś powiedzieć, że …

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością Czytaj dalej…