Rozważanie do Ewangelii (Łk 14, 25-33)

Wybór Pana Jezusa na swojego Pana i Zbawiciela rodzi poważne konsekwencje… Gdy przyjmuję Jego szaleńczą miłość do Mnie – Miłość, która została ukrzyżowana, od tej chwili nic już nie jest takie samo. Po spotkaniu Zmartwychwstałego Pana moje życie radykalnie się zmienia. Zmienia się moja hierarchia wartości, życiowe priorytety, plany, marzenia Dowiedz się więcej…

Rozważanie do dzisiejszej Ewangelii (Łk 12, 49-53)

W dzisiejszej Ewangelii czytamy bardzo przerażające słowa jakie wypowiada Chrystus: «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię» (Łk 12,49); «czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam» (Łk 12,51). W słowach tych widzimy naocznie jak oddziela się prawda od kłamstwa, współczucie oddziela się od egoizmu, niesprawiedliwość od sprawiedliwości. Dowiedz się więcej…

Rozważanie do dzisiejszej Ewangelii (Łk 12, 32-48)

Jezus w dzisiejszej ewangelii powiedział: „Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności”. Słowa te w sposób szczególny odnoszą się do duszpasterzy, którzy otrzymali misję głoszenia prawdy Jezusowej. Wiemy, Dowiedz się więcej…