Obcowanie z Bogiem – Spotkanie z żywym ciałem

W pewnej parafii na północy Mazowsza podczas kazania ksiądz mówi o historiach medialnych. Wszystkie te historie opowiadają tragedie, rozwody, wypadki, skandale, jednym słowem wszystko to co negatywne, niedopuszczalne, niemoralne. Dla mediów nie jest ważne to co dla dzisiejszego człowieka jest najważniejsze, a więc dobro płynące z Ewangelii i Słowa Bożego. Dowiedz się więcej…

“Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – #Biblia

„Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12) Niedawno, bo przecież w minioną niedzielę obchodziliśmy w całym kościele dzięki decyzji Jego Świątobliwości Ojca Świętego Franciszka Niedzielę Słowa Dowiedz się więcej…