7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od Klaudii, Karola i Doroty)
7:00 + Marian Kwiatkowski
7:00 + Elżbieta Burzyńska
9:00 + Jadwiga i Stanisław Lewandowscy (rocznica śmierci taty)
9:00 + Barbara Wiśniewska

Kategorie: