9:00 + córka Agnieszka Istal, r-ce Bronisława i Stanisław Małowiejscy oraz Hanna Małowiejska
9:00 + Barbara Hęsiak
18:00 + Wanda Wierzbicka (1. pog.)

Kategorie: