7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od Moniki i Grzegorza Kostera)
7:00 + Grzegorz Dymek
7:00 + Barbara Wiśniewska
9:00 + Marianna, Stanisław, Jan i Andrzej Stawiscy
9:00 + Bogdan Marcinkowski
18:00 + Marianna Dąbrowska (1. pog.)

Kategorie: