9:00 + Zdzisław Czermiński
18:00 + Daniela i Mieczysław Korzeniewscy oraz zmarli z r-ny Korzeniewskich

Kategorie: