7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od r-ny Pierzchała z Łącka)
7:00 + Halina Mocka (3. r. śm.)
9:00 + Elżbieta Buczyńska
9:00 + Dominik Kurantowicz (int. od społeczności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
18:00 + Jarosław Jankowski
18:00 + Albin Paprocki i Kazimierz Ziemlewski (im.)

Kategorie: