7:00 + Kazimierz Konojacki
7:00 + Adam Dankowski
7:00 + Melania Aleksandra Katewicz (1. pog.)
9:00 + r-ce Helena i Stefan Latarscy, syn Jan, zięć Cezary
18:00 + r-ce z obydwu stron Zygmunt i Stanisława Jóźwiak, rodzina Jóźwiak, Jan i Janina Pesta

Kategorie: