7:00 + Bogdan Kuciński
7:00 + Bożena Czyżyńska (2 r. śm.)
7:00 + Elżbieta Burzyńska
9:00 + r-ce Irena (20 r. śm.) i Stanisław Szałkuccy, brat Jerzy
18:00 + Stanisław Porażka

Kategorie: