7:00 + Władysław Chmielewski
7:00 + Roman Malanowski
9:00 + Krystyna Kozłowska
9:00 + Maria i Józef Grudeccy – 32 r. śm. mamy
18:00 + Janina Brzezińska (2 r. śm.)

Kategorie: