9:00 + Zdzisław Melibruda
9:00 + Krzysztof Wiśniewski
9:00 + Jarosław Jankowski
18:00 + Michał (2 r. śm.) i Jerzy Trochimczyk

Kategorie: