7:00 + Jarosław Jankowski
7:00 + Marianna Świerzyńska
7:00 + Jadwiga Księżka (1 pog.)
9:00 + Romualda Białaszewska
18:00 + Zofia Okońska (1 r. śm.) (int. od dzieci)

Kategorie: