7:00 + Władysław Chmielewski
7:00 + Leszek Oniszczuk
7:00 + Kazimiera Adamkowska, wnuczki Andrzej i Piotr
9:00 + r-ce Zofia i Józef Ostrowscy (r. śm. Józefa), r-ce Gulczyńscy i Rożniak
9:00 + Krystyna Żmijewska
18:00 + Anna Dobrosielska (4 r. śm.), r-ce Dobrosielscy i Zalewscy

Kategorie: