7:00 + Włodzimierz Jażdżewski (int. od sąsiadów)
7:00 + Elżbieta Burzyńska
7:00 + Zygmunt Błaszczyk (1. pog.)
9:00 + Mieczysława Kordulasińska (19. r. śm.)
18:00 + mąż Marek Klimek (2. r. śm.)

Kategorie: