7:00 + Bogdan Olzoński /2. gr./
7:00 + Grzegorz Perkowski (2. pog.)
9:00 + Helena i Stefan Latowscy, brat Karol, syn Jan i zięć Cezary
9:00 + Feliksa Przybojewska (4 pog. i ost.)
18:00 + r-ce Stefania i Edward Rochowicz, dziadkowie Skolunowscy i Rochowicz
18:00 + r-ce Czesław i Stefan Kręcisz, siostra Hanna

Kategorie: