7:00 + Marta Rogozińska
7:00 + Bożena Kwiatkowska
7:00 + Marianna Dąbrowska
9:00 + Jadwiga Piotrowska
18:00 + Władysław Chmielewski

Kategorie: