7:00 + Ewa Zdziebłowska
7:00 + Krystyna Kozłowska
7:00 + Halina Brudzyńska
7:00 O Boże błog., dary Ducha Świętego i pomyślny przebieg egzaminu dla Marty
9:00 + Zofia Sadowska (1. pog.)
18:00 + Zbigniew Sułkowski (7. r. śm., im.)

Kategorie: