7:00 + Joanna Mikucka
7:00 + Barbara Wiśniewska
9:00 + Wiesława Rynkowska
18:00 + Elżbieta i Ryszard Wiśniewscy (im.)
18:00 Koło Różańcowe z Piastowa

Kategorie: