7:00 +Ewa Strześniewska (3 pog.)
7:00 + Bronisława Sobczak (2 pog.)
9:00 + Bogdan Olzoński /4. gr./
18:00 + mąż Jan Mikucki i zm. z rodziny Klimkowskich
18:00 + r-ce Czesława i Aleksander Melibruda
18:00 zmarli z KŻR z Miłobędzyna oraz za żywych o bł. Boże

Kategorie: