7:00 + Maciej Szadkowski
9:00 + Barbara Wochowska
9:00 + Eugeniusz Grabowski (1. pog.)
18:00 + Barbara i Wacław Albin (6 gr.)
18:00 + Wiesława Rynkowska

Kategorie: