7:00 ślubna: Adam i Katarzyna Płachta
9:00 + teściowie Marianna i Bronisław oraz syn Mieczysław Wierzbowski
9:00 + Barbara i Wacław Albin (10 gr.)
9:00 + zm. z r-ny Bartel i Franciszek Bartel
18:00 + Katarzyna (2. r. śm.) i Janusz Chrobocińscy
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Teresy i Lucjana

Kategorie: