7:00 + Maciej Szadkowski
7:00 + Jan Błażejewski
9:00 + Barbara i Wacław Albin (12 gr)
18:00 + Jadwiga Lewandowska
18:00 + Halina i Ryszard oraz Bogusław Przygóccy

Kategorie: