7:00 + Bogdan Olzoński /5. gr./
7:00 +Jadwiga Dębska (2. pog.)
9:00 +Jolanta Mazanowska (2. pog.)
9:00 + Zofia Makowska ( int. od sąsiadów)
18:00 + Wiesław Sadowski
18:00 + r-ce Mieczysław i Zofia (21 r. śm.) Wiśniewscy

Kategorie: