7:00 + Bogdan Kuciński
9:00 + Zofia Okońska (im.)
9:00 + Barbara i Wacław Albin (30 gr.)
18:00 + Zofia Pietruszka (im.), Wincenty Goszczyński, Adam Pietruszka
18:00 + Paweł Kornacki (6. r. śm.), Józef i Zbigniew Kornaccy

Kategorie: