7:00 + Marianna Pesta
9:00 + Dziadkowie Stanisław i Ewa Sadowscy
9:00 + Krystyna Lorenc
18:00 + mąż Mirosław Kępkowski (5. r. śm.)
18:00 + Eugenia Korcz i Mirosław Korcz (1. r. śm.)

Kategorie: