7:00 + Wiesław Dajcz, Anna i Leon Dajcz i zmarli z rodziny
9:00 + Lesław Skowyrski (im.)
9:00 + r-ce Helena i Władysław oraz bracia Jerzy i Kazimierz Istal oraz siostra Jadwiga Goczewska
18:00 + Andrzej Fontański (4. r. śm.), zmarli z r-ny Fontańskich, tata Stanisław Luciński

Kategorie: