9:00 + r-ce Kazimiera i Adam Gajewscy (18. r. śm. mamy)
18:00 + Hanna (5. r. śm.) i Józef (29. r. śm.) Szustak

Kategorie: