9:00 + Bogdan Marcinkowski (im.)
18:00 + Piotr Igliński (4. r. śm.)
18:00 + Jadwiga i Julian Grzywińscy, Lucyna i Stanisław Rudniccy, Leokadia i Wacław Witkowscy

Kategorie: