9:00 + r-ce Antoni i Marianna Kowalewscy, r-ce Zofia i Bolesław Kalinowscy, brat Tadeusz i Teresa Kowalewska, brat Józef i Monika Kowalewscy
18:00 + mąż Dariusz Zalewski (2. r. śm.) oraz Jan Małowiejski

Kategorie: