7:00 + Bogdan Okoński (11. gr.)
7:00 + Danuta Rzeszotarska (ur.)
9:00 + syn Jacek Sobociński (im.)
9:00 + Grażyna Orlińska
18:00 + Zenon Lipiński
18:00 + Maria i Stefan Świderscy

Kategorie: