7:00 + Wanda Mańka
9:00 + Krzysztof Krankowski; Barbara Krankowska
9:00 + Adela Zwyrzykowska (9gr.)
18:00 + Lechosław Marciniak
18:00 + Maria Skowryska

Kategorie: