7:00 + Jerzy Wiśniewski
9:00 + syn Jacek Sobociński (im.)
9:00 + Adela Zwyrzykowska (11gr.)
18:00 + Maria i Stefan Świderscy
18:00 + Czesława i Józef Odrzywolscy

Kategorie: