7.00 + Maria Skowyrska
9.00 + Elżbieta Grabowska
9.00 + Adela Zwyrzykowska (22 greg.)
18.00 + Ryszard Bielicki (11 r. śm.) oraz r-na Wójcików
18.00 + Zofia i Ryszard Dziębak

Kategorie: